top of page

תשלום


1 הרשמה

כדי להצטרף לתוכנית וליהנות מההטבות שלה בעתיד, עליך להירשם או להתחבר לחשבון שלך.


2 תשלום

סיכום ההזמנה

חברות צמיחה מהירה‏720.00 ₪
תוקף התוכנית: עד לביטול

סך הכול‏720.00 ₪
כל שנה
נחייב אותך כל שנה עד לביטול.
תשלום מאובטח
bottom of page