top of page

חברות הצמיחה המהירה

השקעה ומיקוד בחברות טכנולוגיות שיצמחו בצורה חריגה בשנים הקרובות

שירות הצמיחה המהירה מציע כ 20 חברות להשקעה שיפורסמו בקבוצות של ארבע חברות כל כמה שבועות מהשקת השירות.

 

יחד יוצרות חברות אלו השקעה המכוון למקסום הצמיחה. המטרה היא להשקיע בחברות שיעלו פי 10 או יותר בחמש עד עשר השנים הבאות. חברות אלו יהיו ברוב המקרים, חברות לא גדולות ואף קטנות, עפ פוטנציאל צמיחה גבוה ומטבע הדברים גם תנודתיות ומסוכנות יותר מחברות מבוססות.

רכישת השירות יאפשר לכם לראות באילו חברות בחרנו להשקיע כדי להשיג מקסימום צמיחה, תיאור של חברות אלו, עיסוקן, גודל השוק שלהן, המתחרים, מה אנחנו אוהבים בכל חברה ומדוע כדאי להשקיע בה, מה הסיכונים, איכות המנכ"ל וההנהלה ועוד. 

כיצד בחרנו את החברות

 

הפרמטרים החשובים לנו להשקעה בחברות צמיחה מהירה, שלפיהם שקללנו ודרגנו את החברות הם:

  1. ההנהלה וטיב המנכ"ל

  2. גודל השוק ויתרונות החברה בשוק זה

  3. יכולת הביצוע וטיב המוצר או השירות

  4. קצב עלית המכירות והרווח הגולמי

  5. פוטנציאל הגידול: היכולת להכפיל את ערך החברה פי 5, 10 או יותר ב 5 - 10 השנים הבאות מחולק בסיכון.

 

מחקר ובדיקה מעמיקה של מאות חברות בוצעה כדי לבחור את החברות שמוצגות בשירות זה. שקלול של הפרמטרים הנ"ל דירג את החברות אותן סקרנו ואיפשר השוואה בין החברות השונות.

bottom of page