top of page

אתר זה עוסק בהשקעה במניות הטכנולוגיה בשוק הגלובלי

 

אנחנו ורבים אחרים, מאמינים שההתפתחות הטכנולוגית תאיץ בשנים הקרובות ותשנה את חיינו. איך נוכל להתכונן לכך ואיך ננצל זאת להשגת תשואה חריגה על השקעותינו?

 

משימתנו היא להציג זווית כלכלית טכנולוגית מעמיקה על הכלכלה הגלובלית וחברות טכנולוגיות הגדלות בצורה מואצת ומשנות את חיינו, ולעזור בכך לקוראים הרוצים להשקיע ולייצר תשואה גבוהה לאורך זמן. לכן, נשלח מדי פעם ניתוח של אירועים כלכליים, חברות, דעות, חדשות ורעיונות בנוגע להשקעות. כמו כן, נשתף אתכם בבדיקות מעמיקות שנפרסם כאן על חברות ספציפיות שאנו מאמינים שהן מייצגות מובילות טכנולוגית ותגדלנה באופן מואץ בשנים הקרובות.

נתחיל עם הצגת עקרונות הבסיס להשקעות שלנו בהתבסס על עובדות, ואז נסביר כיצד אנחנו מנצלים את השינויים וההתפתחויות בעולם כיום לבחירת השקעות שיניבו תשואה חריגה לטווח בינוני וארוך. רוב הניתוחים בשוק ההון מבוססים על ניתוחים היסטוריים, פנדמנטליסטים או טכנים. ניתוחים כאלו מחטיאים את הסיבות העיקריות להבנת המגמות העתידיות בשוקיי ההון. לדעתנו הגלובליזציה וההתפתחויות הטכנולוגיות המואצות המשתלבות בחיינו יביאו לשינויים גדולים בפרמטרים חברתיים וכלכליים כמו רמת המחירים, היכולת של הבנקים המרכזיים והממשלות להשפיע, צמיחת החברות ובסופו של דבר גם על העושר של כל אחד מאיתנו.

ההשקעות שלנו מבוססות על שלושה עקרונות:

  1. השקעה לטווח בינוני עד ארוך.

  2. ניצול ההתפתחות הטכנולוגית המואצת בתחומים מרכזיים של חיינו שתלך ותעצים.

  3. התמקדות בחברות טכנולוגיה עם יזמים/מנהלים מעולים, חדשנות, שגדילתן מואצת, אותן חקרנו ואנו מכירים היטב.

 

בבלוג שבתפריט הראשי אפשר למצוא את כל המאמרים שפרסמנו.

 

תכניות ההשקעה השונות מוצגות למנויי הפרימיום.

הרשמה לאתר 2.png
bottom of page