top of page

בחר את התוכנית המתאימה

 • תיק הבינה המלאכותית (AI)

  720₪
  לכל שנה
  תיק של 8 חברות עם פוטנציאל צמיחה של פי 5 - 10 בחמש שנים
   
  • רק 60 ש"ח לחודש (720 לשנה)
  • התשלום הוא עבור מינוי שנתי שיתחדש בתום התקופה
  • ניתן לסיים את המנוי בכל עת והמינוי לא יתחדש
bottom of page